ZAPYTAJ O OFERTĘ

wanny wychwytowe: wymagania prawne i przepisy, obowiązkowa pojemność


Od kogo wymaga się wanien wychwytowych? Podstawy prawne.
Ryzyko wycieku substancji szkodliwych pojawia się wszędzie tam, gdzie się je magazynuje i wykonuje usługi z ich użyciem lub gdzie do obsługi procesów produkcyjnych użytkuje się płyny niebezpieczne dla środowiska. 
Aby to ryzyko zminimalizować stosuje się odpowiednio dobrane wanny wychwytowe. To dzięki nim oraz przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy gospodarka agresywnymi płynami w Twojej firmie może sprostać aktualnym normom prawnym.
W Polsce podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Co stanowią przepisy?
Każde składowanie substancji niebezpiecznych niesie za sobą ryzyko ich emisji, w związku z czym należy uniemożliwić przedostanie się tych substancji do powietrza, wody i gruntów. Taki obowiązek ma każdy prowadzący działalność gospodarczą.

Jak dobrać pojemność wychwytu (wychwytowość) wanny?
Polskie przepisy nie określają obowiązkowej pojemności wychwytu wanny. W praktyce na terenie Unii Europejskiej przyjęto niemiecką normę, która wskazuje pojemność wychwytu wanny na minimum 10% objętości składowanych w niej substancji lub 100% pojemności największego składowanego pojemnika. Wyjątek stanowi lokalizacja, gdzie może być wymagana pojemność wychwytu 100% składowanych pojemników, np. w obszarach ochrony wód.

Wanna wychwytowa elastyczna, z tworzywa czy stalowa?
Polskie przepisy nakładają obowiązek ochrony środowiska przed wyciekiem, natomiast nie wskazują konkretnego rozwiązania. Rozwiązanie musi być skuteczne, a jego forma i materiał z jakiego zostanie wykonane, pozostawione jest do wyboru przez prowadzącego działalność gospodarczą. Przy wyborze wanien wychwytowych i ociekowych pojawia się szereg czynników uzależniających wybór materiału, ale warto zwrócić uwagę na sposób magazynowania substancji niebezpiecznych, tzn. czy jest on aktywny (przelewamy, pobieramy, itp.) czy pasywny (składujemy substancje i środki chemiczne w fabrycznie zamkniętych opakowaniach).