ZAPYTAJ O OFERTĘ

wanny wychwytowe: dane techniczne, odporność chemiczna


Elastyczne wanny wychwytowe EFB (Exflo Flexible Berm) to specjalistyczne produkty przeznaczone do zabezpieczenia niekontrolowanych wycieków z pojemników, maszyn, pojazdów, zbiorników lub instalacji. Wanna wychwytowa EFB składa się z elastycznego zasobnika oraz  wsporników, które w zależności od modelu mogą być zintegrowane (EFB Compact) lub dołączone osobno (EFB Standard).  Na każdej wannie widnieje logo producenta (Exflo ) wraz z numerem seryjnym produktu.

Wanny wychwytowe EFB wykonane są ze specjalistycznej membrany technicznej o wysokiej odporności chemicznej i bardzo dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. (Podstawowe dane dotyczące tkaniny przedstawia tabela poniżej.)


Dane techniczne tkaniny zasobnika elastycznego wanny wychwytowej Exflo EFB:
 

Opis tkaniny zasobnika wanny wychwytowej:

Tkanina poliestrowa (PES) 1100 Dtx (275g/m2) powleczona mieszanką PVC, etylenu i winylu. Masa właściwa 1000g/m2.

Parametry tkaniny zasobnika elastycznej wanny wychwytowej

Masa właściwa: 1000 g / m2

Zgodnie z ASTM D 751

Wytrzymałość na rozciąganie:

Zgodnie z ASTM D 751

Osnowa:

400 kg / 5cm

Wątek:

380 kg / 5cm

Wytrzymałość na rozdzieranie:

Zgodnie z ASTM D 751

Osnowa:

32 kg

Wątek:

25 kg

Odporność na zimno:

- 40°C

Zgodnie z DIN 53361, ASTM D 2136

Odporność na ciepło:

+70°C

Spełnia wymagania norm MIL-B- 53081 oraz ATPD 2262 Military dla tkanin (wykładzin) obwałowań („berm liners”).

Utylizacja produktu

Po stronie nabywcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń o charakterze lub rozmiarach nie uzasadniających naprawy, elastyczny zasobnik wanny wychwytowej należy przekazać, po uprzednim oczyszczeniu (zgodnie z kartą przechowywanej cieczy), do punktu utylizacji odpadów przemysłowych jako odpady tworzyw sztucznych – kod odpadu: 17 02 03.Odporność chemiczna:
tabela odporności chemicznej wannien wychwytowych exflo
Dzięki najwyższej jakości materiału nasze wanny są odporne m.in. na: olej napędowy, olej silnikowy, oleje mineralne, alkohole i inne związki organiczne. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółową tabelę odporności chemicznej wanien. W przypadku braku żądanej substancji w tabeli podstawowej prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży, który na podstawie karty charakterystyki uzyskanej od Państwa określi parametr czasu kontaktu chemikaliów z tkaniną zasobnika.


Przechowywanie i składowanie:

Złożona wanna elastyczna powinna być przechowywana w stanie suchym, po uprzednim oczyszczeniu z chemikaliów i osuszeniu. Wanny mogą być składowane warstwowo.


Badanie szczelności wanny:

W celach potwierdzenia szczelności wanny, po upływie okresu gwarancyjnego lub w przypadku nadmiernej eksploatacji i wątpliwości użytkownika co do dalszej skuteczności produktu, Nabywca / Użytkownik powinien zbadać szczelność zasobnika elastycznego wanny wychwytowej. W tym celu należy napełnić wannę wychwytową wodą do poziomu stanowiącego 90% wysokości ścianek i optycznie zweryfikować istnienie ewentualnych przecieków. W przypadku zaistnienia przecieków należy zdecydować o naprawie lub wycofaniu wanny elastycznej z eksploatacji. Uszkodzony produkt należy oznakować i nie dopuścić do eksploatacji.